NY TANKVASKER FOR PELAGISKEFARTØY

Vi har laget en tankvasker beregnet for pelagiske fartøy, tilpasset RSW-tankene der det er vanskelig å komme til. Tankvaskeren kan stå neddykket i vann/produkt og har påmontert tilbakeslagsventiler i dysespissene.

Ventilene hindrer vann, blod og fiskerester fra å entre dysemekanismen og røropplegget. Modellen DG-15(4 dysers) leveres med 2 sett dyser 6 og 8mm. Dysene kan skiftes uten justering av indre mekanisme, og slik har man en universell tankvasker som Kan brukes mellom 3 og 15 meters diameter i 360 graders vaskemønster. Vaskeren tåler 20 bar trykk, og kan ta 22,5M3 vaskevann  i timen. DG15 er testet ut på brønnbåt over 16 måneder før salg. Kontakt oss for nærmere opplysninger.

RSW Tank Fartøy
     Foto: Shipspotting.com

NY INSTALLASJON PÅ GARDERMOEN

Siden juni 2018 har vi levert vannrenseanlegg til Rock Energys pilotprosjekt med testrigg og stasjonært anlegg til  grunnvarme på Gardermoen.
Vi er stolte av å delta i dette prosjektet som tilfører oss ny og verdifull kompetanse innen rensing av grunnvann.
Vi gratulerer Rock Energy med vellykket prosjekt!

De har i løpet av 2018 fullført pilotprosjektet med Norges dypeste energibrønner, som går 1500 meter ned i jorden. Det er boret to brønner for Avinor på Oslo Lufthavn Gardermoen som er nå er i drift. Disse brukes til oppvarming av undervarmeanlegget til motortest-området. Varmen fra de dype brønnene benyttes direkte og holder motortest-området isfritt. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Båsum Boring og med støtte fra Innovasjon Norge.

Sjekk også ut artikkelen fra Avinor på  https://www.ntbinfo.no/…/bygger-norges-dypeste-energibronn-…