Maritim Utvikling står for testing av vaskeutstyr på brønnbåter, samt vedlikehold og salg.

Blue Ocean Technology er samarbeidspartner på tekniske filterløsninger for settefisk- og aquakulturanlegg.

Vi samarbeider med Dunlop Hiflex Ålesund for å utvikle komplette hygiene og tankvaskanlegg.

Wonderfiltri er vår hovedprodusent av vannvilterløsninger.

Lokalreklame bistår med markedsføring og web-teknisk assistanse.